ФОТОВОЛТАИЧНИ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ:

Поликристални соларни панели

Цени за Фотоволтаични панели за производство на ток:

Поликристални 0~+3%


Висококачествени соларни PV модули

Висококачествени соларни PV модули

Цена за 250Wp с ДДС / 293.40лв

Цена за 250Wp без ДДС / 244.50лв
(124.75 EURO)/(0,499 Еuro /Wp)

За количества над 5бр. цена по договаряне


Цена за 100Wp с ДДС / 186.00лв

Цена за 100Wp без ДДС / 155.00лв
(79.10 EURO)

За количества над 5бр. цена по договаряне


Цена за 50Wp с ДДС / 98.40лв

Цена за 50Wp без ДДС / 82.00лв
(41.80 EURO)

За количества над 5бр. цена по договаряне


Цената на фотоволтаичните панели е франко склада в гр. Казанлък.

Гаранции за PV модулите: Производствена 5 год. /до 90% от мощността 10 год. /до 80% - 25г.
Панелите разполагат с всички сертификати и отговарят на всички изисквания за монтаж в ЕС


МОНТАЖНА КОНСТРУКЦИЯ:

Конструкциите се делят на два вида, наземни и покривни, като всеки проект има уникални само за него предизвикателства, за които се търсят конкретни и възможно най-рационални решения. Ние от Energy Flow имаме богат опит в проектирането и монтажа на конструкции, като намирането на най-рационалния и икономически съобразен вариант е приоритет за нас. Поради огромното разнообразие на конструктивни решения, тук ви даваме само два общи примера на изпълнение и след запознаване с вашия конкретен обект ще ви предоставим оптималните за вас опции.

Според мястото на монтаж, конструкциите се делят на "земни" и "покривни"


-    Пример за наземен монтаж

Високо надежни решения за наземен монтаж

Високо надежни решения за наземен монтаж

-    Пример за покривен монтаж

Лесни за монтаж покривни конструкции

Специална PV конструкция която запазва цялостта на покрива