ФОТОВОЛТАИЧНИ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ:

Висококачествени соларни PV модули

Висококачествени соларни PV модули

Поликристални соларни панели

Data Sheet Shine Time Solar XTP6-60 (250-270W)

Цени за Фотоволтаични панели за производство на ток:

Поликристални 250Wp 0~+3%

Най-ефективния клас панели, които са се доказали в нашия опит.

Удобни при огромно разнообразие от конфигурации, и мощности, пасващи на най-голям брой инвертори на пазара.


Цена при покупка на количество от 1 бр. до 5 бр. Фотоволтаични соларни панела

(124.75 EURO) 244.51лв на брой без ДДС / 293.41лв на брой с ДДС
(0,499 Еuro /Wp)


Цена при покупка на количество от /1.5 kWp/ 6 бр. до 25 бр. Фотоволтаични соларни панела

(122.25 EURO) 239.61лв на брой без ДДС / 287.53лв на брой с ДДС
(0,489 Еuro /Wp)


Цена при покупка на количество от /6.5 kWp/ 26 бр. до 51бр. Фотоволтаични соларни панела

(119.75 EURO) 234.71лв на брой без ДДС / 281.65лв на брой с ДДС
(0,479 Еuro /Wp) 


Цена при покупка на количество от /13.0 kWp/ 52 бр. до 129 бр. Фотоволтаични соларни панела

(117.25 EURO) 229.81лв на брой без ДДС / 275.77лв на брой с ДДС
(0,469 Еuro /Wp) 


Цена при покупка на количество от /32.5 kWp/  130 бр. до 259 бр. Фотоволтаични соларни панела - по договаряне


Цена при покупка на количество над 60 kWp Фотоволтаични соларни панела - по договаряне


Цена за количество над 100 kWp – по договаряне


Цената на фотоволтаичните панели е франко склада в гр. Казанлък.

Гаранции за PV модулите: Производствена 5 год. /до 90% от мощността 10 год. /до 80% -25г.
Панелите разполагат с всички сертификати и отговарят на всички изисквания за монтаж в ЕС

МОНТАЖНА КОНСТРУКЦИЯ:

Конструкциите се делят на два вида, наземни и покривни, като всеки проект има уникални само за него предизвикателства, за които се търсят конкретни и възможно най-рационални решения. Ние от Energy Flow имаме богат опит в проектирането и монтажа на конструкции, като намирането на най-рационалния и икономически съобразен вариант е приоритет за нас. Поради огромното разнообразие на конструктивни решения, тук ви даваме само два общи примера на изпълнение и след запознаване с вашия конкретен обект ще ви предоставим оптималните за вас опции.

Според мястото на монтаж, конструкциите се делят на "земни" и "покривни"


-    Пример за наземен монтаж

Високо надежни решения за наземен монтаж

Високо надежни решения за наземен монтаж

-    Пример за покривен монтаж

Лесни за монтаж покривни конструкции

Специална PV конструкция която запазва цялостта на покрива