Енерджи Флоу Аква Солар Помпен инвертор

Трифазния соларен помпен инвертор е с дълъг живот и незначителни разходи по поддръжка. Има вграден MPPT контролер за да гарантира най-висока изходна мощност и оптимизира производителността на Соларния помпен инвертор по време на деня. Като инвертора се стартира и спира автоматично в зависимост интензивността на соларната радиация.


Energy Flow Aqua Solar

Основни функции

  • Вграден MPPT соларен контролер

  • Поддържа трифазни асинхронни мотори

  • Вградени защити и само-диагностика

  • Функцията за плавен старт предотвратява ефекта на воден чук и удължава живота на системата

  • Лесни за разбиране LED индикатори и дисплей за следене на състоянието в реално време 

  • Отдалечен мониторинг чрез RS-485


Горе изобразената схема е само едно от възможните приложения. Инвертора има няколко входа, към които могат да бъдат монтирани различни сензори и да се постигнат разнообразни цели.


Цена на брой: (360.00 EURO) 705,60лв без ДДС / 846,72лв с ДДС

На склад

Инвертор помпен Енерджи Флоу Аква Солар 2,2kW трифазно с функция за плавен пуск

Възможност за монтаж на 3,5kWp панели


Цена на брой: (475.00 EURO) 931,00лв без ДДС / 1117,20лв с ДДС

На склад

Инвертор помпен Енерджи Флоу Аква Солар 7,5kW трифазно с функция за плавен пуск

Възможност за монтаж на 12,0kWp панели


Цена на брой: (580.00 EURO) 1136,80лв без ДДС / 1364,16лв с ДДС

На склад

Инвертор помпен Енерджи Флоу Аква Солар 11kW трифазно с функция за плавен пуск

Възможност за монтаж на 17,6kWp панели