РЕАЛИЗИРАНИ ВЕИ ПРОЕКТИ НА КОМПАНИЯТА

Обекти с автономни хибридни централи в България


-"ТомилХерб" Трифазно захранване на цех за Билки, гр. Септември


- трифазно захранване на къща в Бистрица


- Водохващане на МВЕЦ Караново


- Захранване на частен дом в край Пазарджик


- Автономно захранване на новопостроен манастир в местността на Драгоман


-ФЕЦ "Тетевен" къща жилище 1,44kWp


- ФЕЦ "Дива" вила, къща за гости Дива 2.16kWp, яз. Въча


- ФЕЦ Разсадник 2.16kWp, област Пловдив


- ФЕЦ "Асен" 2,88kWp, с. Асен област Стара Загора


- ФЕЦ близо дo с. Хвойна, Смолянско 1kWp


- гр. Силистра, автономно захранване на тримаран за плаване по р. Дунав 5kWp


Обекти с комерсиални централи в България


- ФЕЦ гр. Пловдив за производство на зелена енергия 5kWp


- ФЕЦ „СОЛСБОР" 10 MW, с. Сбор област Пазарджик 


- ФЕЦ „ЛЮЛИН" 2,7 MW, с. Люлин Област Ямбол 


- ФЕЦ „Фей енд КО" 2,7 MW, гр. Николаево област Стара Загора 


- ФЕЦ „Лесичово" 800 кW и ВЕЦ "Лесичово" 5,4 MW, с. Лесичово област Пазарджик 

- ФЕЦ „Пружина" 240 кW, гр. Шипка община Казанлък


- ФЕЦ „Електрообзавеждане" 165 кW, гр. Казанлък 


- ФЕЦ „Лендхилс" 200 кW, с. Братя Даскалови област Чирпан  

- ФЕЦ „Лендхилс" 30 кW, с. Осоарка  община Чирпан 

- ФЕЦ „Слънчев дар" 30 кW, с. Гита област Чирпан 

- ФВЦ „Шерпа” 30 кW, с. Държава област Чирпан 

- ВЕЦ „Ракита” 12 MW

- ВЕЦ „Батак” 25 MW, Рехабилитация 

- ВЕЦ „Луковит” 7,2 MW

- ВЕЦ „Лозата 1” 3.6 MW

* Монтажната дейност включва целия обхват за въвеждане в експлоатация. Системи и кабелни линий средно и ниско напрежение, разпределителна уредба и автоматизация. Доставки на оборудване и изграждане на конструкции.