Цени на Хибридни Соларни Диспечери 

"ENERGY FLOW"

Инвертор, MPPT или PWM DC Зарядно, AC Зарядно, АВР, Избор на управление на енергията

Модели соларни инвертори 1kW, 3kW и 5kW като 5kW може да се поставя в група Монофазно в паралел до 6 бр. и Трифазно в 3 групи (фази) всяка с по 3 броя Диспечери. Начините са оказани в приложените към всяка бройка, инструкции и схеми за свързване.

Цени на ХИБРИДНИ СОЛАРНИ ДИСПЕЧЕРИ за крайни клиенти и единични доставки от наличност. Колеги и монтажни фирми ползват отстъпки.

Гаранционната и след гаранционната поддръжка на всички Диспечери се извършва от нас. Всички резервни части се поддържат в наличност.

Сърцето на нашата система

Сърцето на нашата система


1000W


Цена на брой: (200.00 EURO) 392,00лв без ДДС /

470.40лв с ДДС

На склад

HSD EF PWM 1 kW соларен инвертор 12VDC с 50A PWM заряден контролер (Вграден) - само сингъл система, не се запаралелват 1000W/230V AC

Може да бъде използван с до 8 панела 100Wp Poly свързани в 8 стринга по 1 панел всеки.

Също с до 16 панела 50Wp Poly свързани в 16 стринга по 1 панел всеки.


3000W


Цена на брой: (310.00 EURO) 607.60лв без ДДС /

729.12лв с ДДС

На склад

HSD EF PWM 3 kW соларен инвертор 24VDC с 50A PWM заряден контролер (Вграден) - само сингъл система, не се запаралелват 3000W/230V AC

Може да бъде използван с до 6 панела 250Wp Poly свързани в 6 стринга по 1 панел всеки.


Цена на брой: (380.00 EURO) 744.80лв без ДДС /

893.76лв с ДДС

На склад

HSD EF MPPT 3 kVA соларен инвертор 24VDC с 40A МРРТ заряден контролер (Вграден) - само сингъл система, не се запаралелват 3000W/230V AC

Може да бъде използван с до 6 панела 250Wp Poly свързани в 3 стринга по 2 панела всеки.


5000W


Цена на брой: (700.00 EURO) 1372.00лв без ДДС /

1646.40лв с ДДС

На склад

HSD EF PWM 5 kW соларен инвертор 48VDC с 50A PWM заряден контролер (Вграден) -с възможност за паралелно свързване 5000W/230V AC

Може да бъде използван с до 12 панела 250Wp Poly свързани в 6 стринга по 2 панела всеки.


Цена на брой: (840.00 EURO) 1646.40лв без ДДС /

1975.68лв с ДДС

На склад

HSD EF MPPT 5 kW соларен инвертор 48VDC с 80A МРРТ заряден контролер (Вграден) -с възможност за паралелно свързване 5000W/230V AC

Може да бъде използван с до 21 панела 250Wp Poly свързани в 7 стринга по 3 панела всеки.ОБЩИ УСЛОВИЯ : 

1. Условия на доставка: 

Предложените цени са франко склада ни в Казанлък!!! 

Цената е за крайни клиенти и единични бройки от наличност. За по-големи количества и по 

заявка от колеги и монтажни фирми е предвидена отстъпка. 

2. Срок на доставка: 

До 4 /четири/ седмици от деня на получаване на авансовото плащане, освек когато са на склад.

3. Условия за доставка и плащане: 

30 % при заявка

70% преди получаване 

4. Гаранция:

2 години гаранция за цялата система (PV панелите са по собствени гаранционни условия - до 25 години).

Доставката е съпроводена с подробни технически данни и инструкции за монтаж. За потребители нуждаещи се от разяснение ще се окаже съдействие. Инверторите се настройват при нас преди предаването им на клиента.

Всеки потребител може да получи БЕЗПЛАТНО, персонално изчисляване на системата инвертор, панели, акумулатори според консумацията на обекта и естеството на експлоатация. Към офертата ще се прилага предложение за максимално /оптимално/ конфигуриране на система със 250 Wp поликристални фотоволтаични панели и таблица за изчисление. Панелите 250 Wp са налични на склад. Ако бъдат поискани раференции за нас като доставчици, същите ще Ви бъдат предоставени от наши клиенти.