Нашата нова иновативна технология, в областта на фотоволтаичните системи и възобновяеми енергийни източници.

Автономен мултифункционален Хибриднен соларен диспечер (инвертор)

"ENERGY FLOW"

и системите които е възможно да се конфигурират с него

 

 

Същите са с много обширен обсег на приложение и разполагат с гама от различни мощности, позволяваща гъвкав избор според нуждите на потребителя.

Монтират се без разрешителен режим, проекти и съгласие на ЕРП

 

Работят в режим на „Остров“ автономно, без наличие на мрежа от доставчик, но разполагат и с мрежов вход и ако съществува мрежа, тя е резервен източник на енергия, когато е изконсумиран останалия ресурс „Хибридно“. Вграденото приложение за контрол на приоритетите позволява използването им и като UPS резервен източник на електроенергия. Настройките са извършват директно от дисплея и не се монтират допълнителни съоръжения.

Ниво на присъединяване към мрежата 220V/AC

Ниво на отдаване към консуматорите 220 и 380V/AC

Сърцето на нашата система

Сърцето на нашата система

Соларна /фотоволтаична/ СИСТЕМА:

 

Системата е комплект от Хибриден соларен диспечер (инвертор), Фотоволтаични поликристални мадули  250Wp, акумулаторни батерии, табло с АС и DC защитна апаратура, конструкция и комутационни проводници.

Конструкцията, разбира се е индивидуално решение, зависещо от мястото на монтаж.

Всички компоненти се присъединяват към Соларния Диспечер (инвертор)в отделен, самостоятелен порт.

След задействане от оперативен ключ, Хибридния соларен диспечер, разчита параметрите на всички компоненти и осъществява напълно автоматичен контрол и разпределение на енергията.

Следи, контролира, превключва и управлява работата на системата в зависимост от зададените настройки, степента на консумация и произведена соларна енергия.

 

Как работи и приоритетни настройки за работа:

 

-               Генерираното соларно напрежение и ток от PV модулите се преобразува в променливо и приоритетно захранва консуматорите.

Когато произвежданата електроенергия е по-голяма от консумираната, тя се насочва от Диспечера (инвертор)към акумулаторите и започва да ги зарежда.

Вградения DC заряден контролер осигурява оптимален режим на зареждане и защита на батериите, също и защита от дълбок разряд с възможност за настройване.

-              При недостатъчна радиация и понижена генерираща мощност или отсъствие на такава, акумулаторите влизат в паралел и започват да отдават енергия на консуматорите. Отдаването продължава до достигане на максимално разрешеното разреждане на батериите. Този параметър може да се настройва, но по подразбиране е дълбок разряд с цел оптимално използване на ресурса.

-              Когато няма слънчева светлина (радиация) и акумулаторите са разредени до максимум, Диспечера (инвертор) автоматично (20 мили секунди) превключва подаване на енергия от мрежата към консуматорите, ако има свързана мрежа.

-        Ако  обекта  е със специален режим на експлоатация и се нуждае от не прекъснато захранване, от страна на мрежата може да бъде присъединен и генератор в паралел с автоматичен старт.

Хибридния соларен диспечер (инвертор) е съвместим с параметрите на външен генератор и ще осигури нормалната работа на консуматорите.

-              Чрез дисплея на Диспечера (инвертор) може да се изпълни настройка при, която соларните модули, мрежата и генератора да зареждат акумулаторите в желана от потребителя последователност /приоритет/. Това се налага в случай когато системата трябва да осигури и режим на UPS резерв. Приложим е на места с чести аварии на преносната мрежа, при непрекъсваеми процеси на производство, отопление, хотели и др.     Зареждането се осъществява от втори вграден в Диспечера (инвертор) АС заряден контролер. 

-               В периодите без потребление на електроенергия  от системата, тя ще работи до пълното зареждане на акумулаторите и ще премине в „СПЯЩ  РЕЖИМ“ и състояние на „ГОТОВНОСТ“  до появата на причина за активиране.

 

Описание на ХИБРИДНИЯ СОЛАРЕН ДИСПЕЧЕР (ИНВЕРТОР):

 

-         Мощност, модели и разновидности:

 

*При всички модели е наличен вграден АС /променливотоков/ заряден контролер без разновидности.

*Първия параметър показва максималната проходна мощност на Диспечера (инвертор) в “kVA”

*Втория параметър означава напрежението на акумулаторната група „V” DC.

*Капацитета на акумулаторите се подбира в зависимост от системата и начина на експлоатация на обекта.

*DC /правотоковите/ зарядни контролери биват два вида - MPPT и PWM. По-съвременната технология е тази на MPPT заряден контролер, който осигурява по-оптимално усвояване на соларната енергия с 30% в сравнение с другия.

*Диспечерите (инвертори) оборудвани с MPPT заряден, соларен контролер са по-скъпи от тез с PWM, разглеждани към една и съща мощност.

*Диспечер (инвертор) с по-голямо акумулаторно напрежение е по-скъп разглеждани към една и съща мощност.

*Диспечерите (инвертори) с мощност 5кVA нямат разновидности на акумулаторни напрежения и са винаги с 48V група.

 

1кVA/12V само с PWM  соларен заряден контролер

1кVA/24V само с MPPT соларен заряден контролер

1кVA/48V   само с MPPT соларен заряден контролер

…………………………………………………………………………………………………………….

3кVA/24V   два варианта с MPPT или PWM соларен заряден контролер 

3кVA/48V   само с MPPT соларен заряден контролер

…………………………………………………………………………………………………………….

5кVA/48V   два варианта с MPPT или PWM соларен заряден контролер 

 

Важно за мощността на системата и конфигурации:

 

-             Моделите от 5 кVA/48V могат да се поставят в паралел във всякакви конфигурации. По този начин се постига следващо стъпало в увеличение на мощността. Свързването може да е както за монофазна, така и за трифазна верига.

-             Максимално могат да бъдат съединени не повече от 6 броя Диспечери (инвертори),  независимо да ли е монофазно или трифазно. Обща мощност до 30кVA.

-            Акумулаторната група е една за всички и винаги е на 48VDC.

-             Трифазна групa /клъстер/ се образува минимум от 3 броя Диспечери (инвертори) в, която единия е мастър и управлява останалите два /3 х 5кVA/. Синусоидата и дефазирането са перфектни.

-             Трифазното свързване не е задължително да е в симетрия. Например по 2 бр. на всяка фаза. Изпълнима е всяка комбинация стига да има поне един, който да образува фаза. Варианти: 2-2-2 ; 1-3-2 ; 1-1-4 ; 1-1-2 ; 2-1-2 и т.н. Важно е че не може (поне в момента) да се надвиши общ брой от шест Диспечера (инвертора).

-             Монофазно в паралел се свързват от 2 до 6 бр Диспечери (инвертори). Мощност 10 до 30кVA.

-             Свързването в паралел на Диспечерите (инверторите) става чрез монтаж на допълнителна паралелна платка, която може да бъде добавена и след време.

 

Начините  са оказани в приложените инструкции и схеми за свързване.

 

Функционалност:

 

-         Хибридните Соларни Диспечери (инвертори) са конструирани така, че да не връщат електроенергия в мрежата,  но са свързани с нея, ако тя съществува. 

-         Електроразпределителната мрежа е резервен източник на енергия.

-         Не се нуждаят от мрежово захранване за да стартират.

-         В същото време могат да работят в условия на пълен остров (без връзка с мрежа) произвеждайки пълна синусоида.

-         Параметрите на генерираната енергия са в съответствие с консуматорите.

-         Когато няма слънце или резерв в акумулаторите, Диспечера (инвертор) подава захранване към консуматорите през себе си от мрежата на доставчика, чрез вграден „АВР“

-         Превключването се осъществява за време, което не влияе на консуматорите (до 0,020сек).

-         Когато системата произвежда ел. енергия, приоритетно е подаването към консуматорите.

-         Възможна настройка за UPS авариен режим.

-         Акумулаторите се зареждат с вградени в Диспечера контролери, когато има излишък на произведена ел.енергия.

-         Без отклонение от стандартите на домашните уреди.

-         Чиста синусоида.

-         Настройка на приоритетен източник на ел.енергия директно от дисплея.

-         Настройка на всички функции от дисплея.

-         Съобщение за грешки на дисплея за възникнали несъответствия на параметрите.

-         Съвместим с външен източник - мрежа или генератор.

-         Вграден МППТ или PWM соларен контролер.

-         Автоматичен рестарт.

-         Защита от претоварване и късо съединение.

-         Умен контролер за зареждане и оптимална  експлоатация на батериите.

-         Избираема амплитуда на входното напрежение.

-         Избираем ток на зареждане.

-         Функция за студен старт.

-         Вградени защити.

-         Автоматично възстановява работа след нормализиране на параметрите.

-         Мониторингово следене.

Напълно автоматизиран диспечер на енергийния поток

Напълно автоматизиран диспечер на енергийния поток

ХИБРИДНИТЕ СОЛАРНИ ДИСПЕЧЕРИ (инвертори) по отношение свързаната акумулаторна група се произвеждат в три варианта. Група 12V ; 24V и 48V DC.

Използването на 48V DC за съхраняване на не използваната енергия осигурява по-продължителен период на отдаване към консуматорите, но е за предпочитане когато експолоатацията на захранвания обект е с предимно нощно потребление. Като избора препоръчително се комбинира и с подходящ капацитет на акумулаторните клетки. Нашето виждане е, че това е специфичен подбор според нуждите на обекта и максималните възможности на инвертора в системата.

 

Трябва да имаме в предвид и степента на разреждане на батериите и зависимостта на живота им от този показател.

По-дълбокото разреждане скъсява срока на експлоатация на клетката, но това не бива да е основен водещ фактор по причина, че енергията която ще се складира и отдаде е почти еднаква и по-важна е ефективността на системата за клиента.

 

Производителност на соларната /фотоволтаична/ Система:

 

Система от  5kVA  монофазна, присъединена с максимален брой PV модули ще генерира годишен гарантиран минимум електроенергия от  6200kWh.

Реално произведената електроенергия обаче е много по-голяма.

Ако тази произведена ел.енергия се акумулира  и в последствие отдаде към консуматорите ще гарантира 3 100kWhза година.

Изчислението е песимистично прогнозно за неопределен район.

Потенцялът на соларната енергия в регионите на Европа

> За линк към интерактивната карта и автоматчните калкулатори на Европейската комисия натинете тук <

 

Поддръжка на PV системата:

Хибридните диспечери (инвертори) са оборудвани с висококачествена електроника и са конструирани за непрекъснат цикъл на работа. Разполагат с допълнително принудително охлаждане.

Монтираните до този момент системи показват ефективност, функционират стабилно и не се налага поддръжка. От реализираните  системи не е регистриран случай на дефект.

Всички знаем, че технически съоръжения без поддръжка  няма. За да сведем до минимум разходите за поддръжка и загубите за клиента, ние сме предвидили оборотна подмяна на Хибридните соларни диспечери (инвертори). Ако дефектира съоръжение, ние предоставяме друг , а дефектиралия се връща за оглед, анализ и отстраняване на причината.

Този подход коства на клиента, разходи за транспорт до мястото на системата и времето за подмяна, което е нищожно.

Въпреки, че Диспечера (инвертор) е оборудван с всички защити, ние сме предвидили защитна апаратура като предварителна външна бариера и превантивна мярка. Презумцията /идеята/е да се обслужи тази апаратура, което е по-евтино и по-лесно отколкото да се извършва намеса в самия инвертор.

Целта е да се игнорира дефект в кабелните линии и да се защити от възникнало пренапрежение по други причини. Всяка електроника е чувствителна на пренапрежение и ние предпочитаме да съществува такава като част от гаранцията.

Защитната апаратура е от страна на  DC и AC входа и изхода. Състои се от автоматични и стопяеми препазители и варистори в по-малкия обхват.

Обслужването на защитната апаратура не коства на ползвателя разходи, който да са от значение за инвестиционния и експлоатационен процес.

Що се отнася до PV модулите, практиката показа, че те не се нуждаят от  обслужване, освен почистване, което ние намираме за излишен разход  ако се извършва често. Живота и гаранцията им е до 30 (тридесет) години.

За такава система задължително трябва да се предвиди като разход една или две пълна подмяна на акумулаторите за период от 10 /десет/ години. За този показател условията са много и не е възможно да се даде фиксирана прогноза. Производителите дават 2/две/ години гаранция на батериите.

Нещо което е необходимо да се знае:

Хибридния соларен диспечер (инвертор) не е влагозащитено съоръжение и се нуждае от:

-          монтаж на закрито – помещение или шкаф ако се окачва на стълб или конструкция.

-          Ако е в шкаф, на долната му стена е необходимо да има вентилационен отвор. Може да е в един шкаф със защитната апаратура.

-          За предпочитане е да е на сянка, което важи за всички съоръжения от този бранд.

-          Акумулаторите също не може да са изложени на преки атмосферни условия и монтажа им трябва да се съобрази с това. Добрата работна температура за тях е от 15 до 30*С. Съществуват технически решения.

С  удоволствие  можем да заявим, че като инвестиционно вложение  системата удовлетворява нуждите на потребителя, много по-изгодна е от други алтернативни  решения в бранша и притежава опции, които не се предлагат  към днешна дата.

Факта, че се спестява дългото чакане за разрешителни, договори с ЕРП, проектиране, въвеждане в експлоатация и последващи документи към АУЕР я прави атрактивна и независима инвестиция.

Цената на електроенергията за бита в България вече е изравнена с тази за преференциално изкупуване на ел.енергията от възобновяеми енергийни източници „ВЕИ“, което довежда до съизмеримост на целите и ефективно приложение.

За страните от централна и западна Европа PV системите са необходимост за всеки дом и малко предприятие, предвид високата цена на доставяната от операторите електроенергия и бързата възвращаемост.

Комплекта от компоненти необходими за една соларна система могат да бъдат изпратени по куриер до купувача с инструкции за монтаж, свързване и пускане в експлоатация.

За допълнителни въпроси оставаме на разположение!