Мрежов инвертор с ограничител 

Мрежовия Инвертор с ограничител позволява лесно да интегрирате PV система към съществуващата си електроинсталация без да преработвате кръговете и без да променяте начина си на консумация.

С този вид система нямате ограничение на максималната си мощност и едновременността на ползване.

Икономисва се чрез директно използване на соларната енергия, без да се складира в акумулатори.

Соларния инвертор има вграден измервател (ограничител) който непрекъснато следи колко консумирате във всеки един момент и пуска толкова соларна енергия колкото е нужна, по този начин никога не връщате към енергото, и се избягва трудния режим по присъединяване на фотоволтаична система. 

В случей, че си извадите разрешително за продажба към ЕРП само се изключва функцията за ограничаване и инвертора работи като обикновен гридов.

Моделите са 1000W; 2000W, 5000W и 15 000W като всеки може да работи самостоятелно и/или в комбинация с други от същата можност или различна без ограничение на броя инвертори т. е. може да се постигнат мощности 50 или 100kw като се слагат допълнителен брой соларни инвертори.


MGI-1K-IL2 1000W монофазен соларен инвертор с MPPT контролер - 230V AC

Може да бъде използван с до 6 панела 250Wp Poly свързани в 3 стринга по 2 панелa всеки стринг.

Цена на брой: (340.00 EURO) 666,40лв без ДДС / 799,68лв с ДДС


MGI-2K-IL2 2000W монофазен соларен инвертор с MPPT контролер - 230V AC

Може да бъде използван с до 10 панела 250Wp Poly свързани в 5 стринга п о 2 панелa всеки стринг.

Цена на брой: (490.00 EURO) 960,40лв без ДДС / 1152,48лв с ДДС


MGI-5K-IL2 5000W AC / 6000Wp DC монофазен соларен инвертор с 2xMPPT контролерa - 230V AC

Може да бъде използван с до 22 панела 250Wp Poly свързани в 2 стринга по 11 панелa всеки стринг.

Цена на брой: (1100.00 EURO) 2156,00лв без ДДС / 2587,20лв с ДДС


MGI-15K-AL 15 000W AC / 16 500Wp DC трифазен соларен инвертор с 2xMPPT контролерa - 230V AC

Може да бъде използван с до 64 панела 250Wp Poly свързани в 4 стринга по 16 панелa всеки стринг.

Цена на брой: (1600.00 EURO) 3136,00лв без ДДС / 3763,20лв с ДДС


ОБЩИ УСЛОВИЯ : 

1. Условия на доставка: 

Предложените цени са в Евро и Лева за брой без ДДС и са франко склада ни в Казанлък!!! 

Цената е за крайни клиенти и единични бройки от наличност. За по-големи количества и по 

заявка от колеги и монтажни фирми е предвидена отстъпка. 

2. Срок на доставка: 

До 4 /четири/ седмици от деня на получаване на авансовото плащане, освен когато са на склад.

3. Условия за доставка и плащане: 

30 % при заявка

70% преди получаване 

4. Гаранция:

2 години гаранция за цялата система (PV панелите са по собствени гаранционни условия - до 25 години).

Доставката е съпроводена с подробни технически данни и инструкции за монтаж. За потребители нуждаещи се от разяснение ще се окаже съдействие. Инверторите се настройват при нас преди предаването им на клиента.

Всеки потребител може да получи БЕЗПЛАТНО, персонално изчисляване на системата и нвертор, панели, акумулатори според консумацията на обекта и естеството на експлоатация. Към офертата ще се прилага предложение за максимално /оптимално/ конфигуриране на система със 250 Wp поликристални фотоволтаични панели и таблица за изчисление. Панелите 250 Wp са налични на склад. Ако бъдат поискани раференции за нас като доставчици, същите ще Ви бъдат предоставени от наши клиенти.